transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mesenchymal Stem Cells: Clinical Expectations and Public Research

Författare och institution:
Lena Eriksson (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, vetenskapsteori); Nik Brown (-)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Sixth Framework Programme
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Cellbiologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Ytterligare information:
Octeocord, WP6
Postens nummer:
145845
Posten skapad:
2011-09-06 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007