transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mental disorder as a cause of crime – evidence and ethics

Författare och institution:
Susanna Radovic (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Anckarsäter (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
14th international conference for philosophy and psychiatry (INPP),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Postens nummer:
145820
Posten skapad:
2011-09-05 15:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007