transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Accountability and severe mental disorder – a conceptual problem in a new Swedish law

Författare och institution:
Susanna Radovic (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
32nd International Congress of Law and Mental Health Berlin July 17th-23rd, 2011,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Postens nummer:
145819
Posten skapad:
2011-09-05 15:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007