transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skilled, Sensitive and Sustainable: The Swedish Case

Författare och institution:
Ulrika Holmberg (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Företagsekonomiska institutionen); Niklas Hansson (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
United Nations Environment Programme, Task Force on Sustainable Lifestyles (eds.) Visions for Change - Recommendations for Effective Policies on Sustainable Lifestyles, s. 92-98
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
United Nations Environment Programme
Förlagsort:
Paris
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Nyckelord:
sustainable lifestyles, consumption
Postens nummer:
145804
Posten skapad:
2011-09-05 13:31
Posten ändrad:
2013-06-28 11:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007