transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trajectories of Participation in Online Affinity Spaces

Författare och institution:
Russell Francis (Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) & Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Proceedings of Rethinking Educational Ethnography: researching online commuties and interactions, Porto, Portugal,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi ->
Etnografi
Nyckelord:
Virtual Ethnography, Online Affinity Spaces, Social Media Literacies
Ytterligare information:
This conference paper has been reworked for inclusion in an e-book due out in 2012
Postens nummer:
145678
Posten skapad:
2011-09-01 11:44
Posten ändrad:
2012-05-06 16:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007