transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förfädernas enträgna närvao: Pilgrimskap på västra Java

Författare och institution:
Jörgen Hellman (Institutionen för globala studier)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Gothenburg studies in social anthropology / Acta Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0348-4076
ISBN:
978-91-7346-701-8
Antal sidor:
113
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I boken får vi följa två grupper av pilgrimer och deras ledare till pilgrimsmål på Västra Java i Indonesien: ett berg, Gunung Sunda, och en flod, Sancang. Vid dessa platser ber pilgrimerna om hjälp av olika slag. Det kan handla om att få rådgöra med någon inför viktiga beslut i livet, att uppnå större självinsikt eller att uppfylla materiella, konkreta mål som att få ett nytt jobb eller en god skörd. Det som ofta sker är att någon förfader tar plats i pilgrimsledarens kropp, och man kan sedan tala och kommunicera direkt med förfadern. Förfäderna är inte nödbedda, utan verkar se ett nöje i och ha behov av att faktiskt ta del i vår samtid och följa vad som händer, i stort som smått. Samtalen blir ofta en sorts diskussioner om såväl det politiska tillståndet i Indonesien som om moral och etik. Pilgrimsfärder är starkt omstridda i dagens Indonesien. Politiska och religiösa ledare ifrågasätter rätten och möjligheten att utföra dem liksom avsikten med dem. Flera religiösa organisationer ser på förfäderstro som en sorts hädelse och politiker, som utfört olika pilgrimsresor, ser hellre att de själva kontrollerar dessa platser – och de förfäder som finns där – än att människor tar direkt kontakt med förfäderna. Under en längre tid har det också pågått olika kampanjer där pilgrimsmålen ”monumentaliserats”, alltså blivit en del av en nationell religionspolitisk ”diskurs”. De har gjorts om från att vara lokalt kända pilgrimsmål, där man som individ sökt direkt kontakt med sina förfäder, till att bli nationella och religiösa monument. Snarare än att vara ”kultplatser” har de utvecklats till att representera ett kulturarv, reglerade och bevarade av staten. De förfäder som framträder i boken verkar emellertid inte nöja sig med denna roll, utan envisas med att lägga sig i och vara direkt närvarande i människornas liv.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
145675
Posten skapad:
2011-09-01 11:28
Posten ändrad:
2011-09-01 11:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007