transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tiden går men formen består: Institutionella diskurser och frusna ideologier inom utbildningsväsendet.

Författare och institution:
Claes Ericsson (Högskolan för scen och musik); Monica Lindgren (Högskolan för scen och musik)
Publicerad i:
Musik och kunskapsbildning. En festskrift till Bengt Olsson. Lindgren, Monica; Frisk, Anna; Henningsson, Ingemar; Öberg Johan (red.). , s. 215
ISBN:
978-91-978476-2-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
145573
Posten skapad:
2011-08-31 16:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007