transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Polymorfier i genen för methionin syntas påverkar risken för biverkningar vid adjuvant cytostatika behandling av kolorektal cancer

Författare och institution:
Helena Taflin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Yvonne Wettergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Bengt Gustavsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Kristoffer Derwinger (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Svensk Kirurgisk Förening,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
145546
Posten skapad:
2011-08-31 14:39
Posten ändrad:
2012-03-01 13:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007