transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On safety, pharmacokinetics and dosage of bevacizumab in ROP treatment - a review.

Författare och institution:
Anna-Lena Hård (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Ann Hellström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 100 ( 12 ) s. 1523–1527
ISSN:
1651-2227
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Off label intravitreal use of the VEGF antibody bevacizumab for retinopathy of prematurity (ROP) increases despite lack of studies on safety, pharmacokinetics and dosage in developing individuals. Systemic absorption has been considered negligible. A literature search was performed with emphasis on potential adverse systemic effects in developing individuals. Intravitreal bevacizumab enters the general circulation, suppresses plasma VEGF levels and remains in the blood for more than 8 weeks in primates. Possible adverse effects on VEGF dependent development must be considered.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Anti-vascular endothelial growth factor; Bevacizumab; Pharmacokinetics; Retinopathy of prematurity
Postens nummer:
145516
Posten skapad:
2011-08-31 13:42
Posten ändrad:
2012-07-03 08:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007