transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

In vitro and in vivo evaluation of an injectable premixed calcium phosphate cement; cell viability and immunological response from rat

Författare och institution:
Jonas Åberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Helena Barreto Henriksson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Håkan Engqvist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Anders Palmquist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Anders Lindahl (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Peter Thomsen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Helena Brisby (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
International Journal of Nano and Biomaterials, 3 ( 3 ) s. 203-221
ISSN:
1752-8933
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
By using premixed calcium phosphate cement (CPC) the handling properties of the cement are drastically improved, which is a challenge for traditional injectable CPC. In this article, a premixed acidic CPC has been compared to a conventional water mixed brushite cement to evaluate whether the premixed concept affects the biological response. The cements were evaluated regarding the pH-variation in simulated body fluid (SBF). Further, the biocompatibility of the cement with human mesenchymal stem cells (MSC) was studied in vitro and eventual inflammation properties studied in vivo, after subcutaneous material injections in rats. A larger pH decrease was seen for the conventional cement than the premixed cement in SBF. For both materials, > 90% of the MSC remained alive in vitro. No systemic or macroscopic inflammation was detected, only a mild microscopic inflammation was detected around both materials. In addition to the handling benefit of premixed cements compared to conventional water mixed CPC, the premixed CPC in the present study demonstrated high and in comparison to conventional CPC comparable biocompability, both in vitro and in vivo.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomaterialvetenskap
Nyckelord:
injectable calcium phosphare cement, mesenchymal stem cells,biocompability, immunological response
Postens nummer:
145497
Posten skapad:
2011-08-31 11:38
Posten ändrad:
2014-01-20 17:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007