transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A midwifery model of women centred care in a Nordic context

Författare och institution:
O A Olafsdottir (-); Marie Berg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ingela Lundgren (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Book of Abstracts. The 18th Congress of the Nordic Federation of Midwives June 2010.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
Midwifery model of care, support childbirth
Postens nummer:
145463
Posten skapad:
2011-08-31 07:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007