transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Identifying molecular effects of diet through systems biology: influence of herring diet on sterol metabolism and protein turnover in mice

Författare och institution:
Intawat Nookaew (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi, Chalmers); Britt G. Gabrielsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Agneta Holmäng (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap, Chalmers); Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap, Chalmers)
Publicerad i:
PLoS ONE, 5 ( 8 ) s. e12361
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Changes in lifestyle have resulted in an epidemic development of obesity-related diseases that challenge the healthcare systems worldwide. To develop strategies to tackle this problem the focus is on diet to prevent the development of obesity-associated diseases such as cardiovascular disease (CVD). This will require methods for linking nutrient intake with specific metabolic processes in different tissues.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Adipocytes, White, metabolism, Animals, Diet, Fishes, Gene Expression Profiling, Male, Metabolic Networks and Pathways, Mice, Organ Specificity, Phenotype, Proteins, metabolism, Sterols, metabolism, Systems Biology, methods
Chalmers styrkeområden:
Livsvetenskaper
Postens nummer:
145396
Posten skapad:
2011-08-30 14:44
Posten ändrad:
2014-11-10 13:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007