transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Onlay and inlay bone grafts with platelet-rich plasma: histologic evaluations from human biopsies.

Författare och institution:
Victoria Franke Stenport (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Anders Örtorp (Institutionen för odontologi); Andreas Thor (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap)
Publicerad i:
Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 69 ( 4 ) s. 1079-85
ISSN:
1531-5053
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of the present study was to histomorphometrically evaluate biopsies from 1) sinus inlay bone grafts prepared with or without platelet-rich plasma (PRP) and 2) onlay bone grafts in the anterior maxilla with particulate bone and PRP or block bone without PRP after 3 months.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Nyckelord:
Adult, Aged, Alveolar Bone Loss, surgery, Alveolar Ridge Augmentation, methods, Biopsy, Blood Vessels, pathology, Bone Transplantation, methods, pathology, Female, Follow-Up Studies, Humans, Male, Maxilla, blood supply, pathology, surgery, Maxillary Sinus, blood supply, pathology, surgery, Middle Aged, Neovascularization, Physiologic, physiology, Osteogenesis, physiology, Platelet-Rich Plasma, Treatment Outcome
Postens nummer:
145366
Posten skapad:
2011-08-30 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007