transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Handelns historiska forme, 1600-2050.

Författare och institution:
Christer Ahlberger (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Kommers. Historiska handelsformer i Norden under 1700- och 1800-talen. red GudrunAndersson & Klas Nyberg. Opuscola Historica Upsaliensia , 1 ( 42 ) s. 288
ISSN:
0284-8783
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
145355
Posten skapad:
2011-08-30 10:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007