transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Göteborg - från sluten stad till slutna stadsdelar?

Författare och institution:
Christer Ahlberger (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
1700-talets Göteborg, s. 112
ISBN:
978-91-86475-01-7
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
145353
Posten skapad:
2011-08-30 10:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007