transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The total branch length of sample genealogies in populations of variable size

Författare och institution:
Anders Eriksson (Institutionen för fysik (GU)); Bernhard Mehlig (Institutionen för fysik (GU)); Marina Rafajlovic (Institutionen för fysik (GU)); Serik Sagitov (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Genetics, 186 ( 2 ) s. 601-611
ISSN:
0016-6731
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We consider neutral evolution of a large population subject to changes in its population size. For a population with a time-variable carrying capacity we study the distribution of the total branch lengths of its sample genealogies. Within the coalescent approximation we have obtained a general expression— Equation 20—for the moments of this distribution with a given arbitrary dependence of the population size on time. We investigate how the frequency of population-size variations alters the total branch length.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Genetik
Nyckelord:
population-size fluctuations, population homozygosity, genealogy, single nucleotide polymorphism, coalescent approximation, statistical tests, varying size, coalescent, evolution
Postens nummer:
145325
Posten skapad:
2011-08-29 19:35
Posten ändrad:
2016-07-11 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007