transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den moderna antiken och den antika moderniteten

Författare och institution:
Martin Wiklund (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Språket i historien – historien i språket. En vänbok till Bo Lindberg. Mats Andrén, Henrik Björck, Johan Kärnfelt & Cecilia Rosengren (red.), s. 109–121
ISSN:
0283–2798
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Postens nummer:
145071
Posten skapad:
2011-08-25 23:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007