transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ljud, hörsel och hälsa

Författare och institution:
Eva West (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Björn Andersson (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Att utveckla undervisning i naturvetenskap, s. 241-282
ISBN:
978-91-44-06896-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Kapitlet inleds med en beskrivning av hur barn och unga påverkas av dagens ljudmiljö. Bland annat kan de råka ut för tinnitus. Sedan redovisas hur ett nationellt urval av elever i åk 5 tänker sig att reda ut en konflikt på ett klassdisko angående vilken ljudnivå man ska ha. Många ser konflikten som en fråga om rättvisa och föreslår omröstning, lottdragning och annat för att lösa den. Dessa omständigheter och resultat har varit en drivkraft till att utveckla undervisning om ljud, hörsel och hörselhälsa för elever i grundskolan. Den behandlar hur ljud alstras och utbreder sig i olika medier, och vad som händer med ljud då de fångas upp och förs vidare i män¬niskans hörselorgan. Detta kunnande används för att resonera om, och ta ställning till, åtgärder som befrämjar hörselhälsa. I kapitlet beskrivs möjliga mål och aktiviteter för denna undervisning, liksom forskningsresultat som belyser elevernas utgångsläge, dvs. deras föreställningar om vad ljud är, hur det uppstår, utbreder sig och påverkar människan. Slutligen redovisas några resultat från en utprövning i årskurs 4, 7 och 8.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
ljud, ljudöverföring, öra, hörsel, hälsa, undervisa, tinnitus, MP3, ljudnivå, disko, formativ,
Postens nummer:
145063
Posten skapad:
2011-08-25 17:27
Posten ändrad:
2013-03-05 21:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007