transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Support networks and social support for persons with psychiatric disabilities - a Swedish mixed-methods study.

Författare och institution:
Anna Dunér (Institutionen för socialt arbete); Monica Nordström (Institutionen för socialt arbete); Ingela Skärsäter (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Abstract accepted for presentation at The 2011 Joint Nordic Conference on Welfare and Professionalism in Turbulent Times., Reykjavik, Island, 11-13 August, 2011.
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Social support, support networks, psychiatric disability
Postens nummer:
145061
Posten skapad:
2011-08-25 16:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007