transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cybermöten. Om webchat som arena för kontaktskapande

Författare och institution:
Malin Sveningsson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Fägerborg & Westergren (Red.) Mus och Människa. Nordiska muséets skriftserie, s. 69-79
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Postens nummer:
145003
Posten skapad:
2011-08-25 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007