transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sinus lift with guided bone regeneration or anorganic bovine bone: 1-year post-loading results of a pilot randomised clinical trial.

Författare och institution:
Marco Esposito (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Maurizio Piattelli (-); Roberto Pistilli (-); Gerardo Pellegrino (-); Pietro Felice (-)
Publicerad i:
European journal of oral implantology, 3 ( 4 ) s. 297-305
ISSN:
1756-2406
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To compare the efficacy of two different techniques for maintaining the space beneath a maxillary lining lifted using a lateral window approach: rigid synthetic resorbable barriers versus granular anorganic bovine bone.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Nyckelord:
Absorbable Implants, Adult, Alveolar Bone Loss, etiology, Alveolar Ridge Augmentation, methods, Bone Matrix, transplantation, Bone Substitutes, therapeutic use, Dental Implantation, Endosseous, Dental Implants, Dental Prosthesis, Implant-Supported, Dental Restoration Failure, Denture, Partial, Temporary, Female, Follow-Up Studies, Guided Tissue Regeneration, Periodontal, instrumentation, methods, Humans, Iatrogenic Disease, Jaw, Edentulous, Partially, rehabilitation, surgery, Male, Maxilla, surgery, Maxillary Sinus, surgery, Membranes, Artificial, Metal Ceramic Alloys, chemistry, Middle Aged, Minerals, therapeutic use, Mucous Membrane, injuries, Periodontitis, etiology, Pilot Projects, Postoperative Complications, Treatment Outcome
Postens nummer:
144996
Posten skapad:
2011-08-25 14:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007