transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Making "learning" visible and assessable in educational interaction

Författare och institution:
Oskar Lindwall (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Gustav Lymer (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Christian Greiffenhagen (-)
Publicerad i:
12th International Pragmatics Conference,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
144987
Posten skapad:
2011-08-25 14:00
Posten ändrad:
2014-09-22 13:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007