transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The influence of bone type on the gene expression in normal bone and at the bone-implant interface: experiments in animal model.

Författare och institution:
Omar Omar (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Felicia Suska (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Maria Lennerås (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Neven Zoric (-); Sara Svensson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Jan Hall (-); Lena Emanuelsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Ulf Nannmark (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Peter Thomsen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap)
Publicerad i:
Clinical implant dentistry and related research, 13 ( 2 ) s. 146-56
ISSN:
1708-8208
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Studies on the biological processes in different bone types and the reaction of different bone types to biomaterials are often hindered because of the difficulties in sampling procedures and lack of sensitive techniques.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomaterialvetenskap
Nyckelord:
cortical bone, gene expression, in vivo, titanium implants, trabecular bone
Postens nummer:
144941
Posten skapad:
2011-08-25 11:25
Posten ändrad:
2014-01-20 11:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007