transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Longitudinal changes in white matter disease and cognition in the first year of the Alzheimer disease neuroimaging initiative.

Författare och institution:
Owen Carmichael (-); Christopher Schwarz (-); David Drucker (-); Evan Fletcher (-); Danielle Harvey (-); Laurel Beckett (-); Clifford R Jack (-); Michael Weiner (-); Charles DeCarli (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Archives of neurology, 67 ( 11 ) s. 1370-8
ISSN:
1538-3687
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To evaluate relationships between magnetic resonance imaging (MRI)-based measures of white matter hyperintensities (WMHs), measured at baseline and longitudinally, and 1-year cognitive decline using a large convenience sample in a clinical trial design with a relatively mild profile of cardiovascular risk factors.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
Aged, Aged, 80 and over, Alzheimer Disease, pathology, physiopathology, Atrophy, pathology, Brain, pathology, physiopathology, Cognition, physiology, Female, Humans, Image Processing, Computer-Assisted, Magnetic Resonance Imaging, Male, Nerve Fibers, Myelinated, pathology, Neuropsychological Tests, Organ Size, Regression Analysis
Ytterligare information:
Kaj Blennow for Alzheimer's disease Neuroimaging Initiative.
Postens nummer:
144857
Posten skapad:
2011-08-24 16:01
Posten ändrad:
2015-01-12 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007