transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

För hvad pris som helst

Författare och institution:
John Magnus Roos (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Gothenburg Research Institute (GRI)); Ulrika Holmberg (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publicerad i:
Lycksalighetens ö. Redaktörer: Sören Holmberg, Lennart Weibull och Henrik Oscarsson, s. 365-376
ISBN:
978-91-89673-21-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Nyckelord:
köpberoende, konsumtion
Postens nummer:
144802
Posten skapad:
2011-08-24 11:12
Posten ändrad:
2013-07-08 11:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007