transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ökad polarisering i morgontidningsläsningen

Författare och institution:
Ingela Wadbring (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Ulrika Hedman (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Lycksalighetens ö. Redaktörer: Sören Holmberg, Lennart Weibull och Henrik Oscarsson, s. 395-408
ISBN:
978-91-89673-21-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
medieanvändning, mediepublik, dagspressläsning, prenumeration, morgontidningsläsning
Postens nummer:
144725
Posten skapad:
2011-08-23 09:54
Posten ändrad:
2014-03-26 09:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007