transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A population-based study on the influence of brain atrophy on 20-year survival after age 85.

Författare och institution:
Pernille J Olesen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Xinxin Guo (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Deborah Gustafson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Anne Börjesson-Hanson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Simona Sacuiu (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Carl Eckerström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); E D Bigler (-); Ingmar Skoog (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Neurology, 76 ( 10 ) s. 879-86
ISSN:
0028-3878
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Individuals aged 80 years and older is the fastest growing segment of the population worldwide. To understand the biology behind increasing longevity, it is important to examine factors related to survival in this age group. The relationship between brain atrophy and survival after age 85 remains unclear.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
Age Factors, Aged, 80 and over, Atrophy, pathology, Brain, pathology, Community Health Planning, Dementia, epidemiology, mortality, pathology, radiography, Depression, diagnosis, Humans, Longitudinal Studies, Neurodegenerative Diseases, epidemiology, mortality, pathology, radiography, Proportional Hazards Models, Psychiatric Status Rating Scales, Survival Analysis, Tomography, X-Ray Computed, methods
Postens nummer:
144652
Posten skapad:
2011-08-22 10:40
Posten ändrad:
2012-03-09 13:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007