transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Isolating visual evoked responses-comparing signal identification algorithms.

Författare och institution:
Tom Wright (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Josefin Nilsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Carol Westall (-)
Publicerad i:
Journal of clinical neurophysiology : official publication of the American Electroencephalographic Society, 28 ( 4 ) s. 404-11
ISSN:
1537-1603
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To compare signal identification algorithms for recording visual evoked potentials (VEP).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi ->
Klinisk neurofysiologi
Postens nummer:
144644
Posten skapad:
2011-08-22 09:52
Posten ändrad:
2016-09-06 08:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007