transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Nebra Find anad Early Indo-European Religion

Författare och institution:
Kristian Kristiansen (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Der Griif nach den Sternen. Internationales Symposium in Halle (Saale) 16-21 Februar 2005, s. 431-437
ISBN:
978-3-939414-28-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Landesmuseum für Voergeschichte Halle
Förlagsort:
Halle
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
The Nebra find raises in paradigmatic way central questions about the nature of early Bronze Age religion. In the following paper I propose that by placing it in a wider interdisciplinary field of knowledge it is possible to understand the ritual and religious role of the Nebra find.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Bronze Age religion, Indo-European religion
Postens nummer:
144637
Posten skapad:
2011-08-21 19:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007