transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bowel obstruction after laparoscopic and open colon resection for cancer: Results of 5 years of follow-up in a randomized trial.

Författare och institution:
Johnna Schölin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för plastikkirurgi); Mark Buunen (-); Wim Hop (-); Jaap Bonjer (-); Bo Anderberg (-); Miguel Cuesta (-); Salvadora Delgado (-); Ainitze Ibarzabal (-); Marie-Louise Ivarsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Martin Janson (-); Antonio Lacy (-); Johan Lange (-); Lars Påhlman (-); Stefan Skullman (-); Eva Haglind (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Surgical endoscopy,
ISSN:
1432-2218
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
BACKGROUND: Postoperative bowel obstruction caused by intra-abdominal adhesions occurs after all types of abdominal surgery. It has been suggested that the laparoscopic technique should reduce the risk for adhesion formation and thus for postoperative bowel obstruction. This study was designed to compare the incidence of bowel obstruction in a randomized trial where laparoscopic and open resection for colon cancer was compared. METHODS: A retrospective analysis was performed, collecting data of episodes of bowel obstruction with or without surgery. Only episodes treated in the hospital where the index surgery took place were included. Data for 786 patients were collected for the 5-year period after cancer surgery. RESULTS: Baseline characteristics for the evaluated laparoscopic (n = 383) and open (n = 403) groups were comparable. The cumulative obstruction percentages at 5 years for the open and laparoscopic groups were 6.5 and 5.1% respectively and did not significantly differ from each other. Tumor stage seemed to influence the risk for bowel obstruction: 2.8% in stage I, 6.6% in stage II, and 7% in stage III, but the differences were not significant. CONCLUSIONS: This analysis does not support the hypothesis that laparoscopy leads to fewer episodes of bowel obstruction compared with open surgery.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Postens nummer:
144622
Posten skapad:
2011-08-19 14:51
Posten ändrad:
2012-07-26 11:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007