transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Degraded water suppression in small volume ¹H MRS due to localised shimming.

Författare och institution:
Åsa Carlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Maria Ljungberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Göran Starck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); Eva Forssell-Aronsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
Magma (New York, N.Y.), 24 ( 2 ) s. 97-107
ISSN:
0968-5243
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
High quality, artifact free, ¹H MRS require a homogeneous magnetic field over the volume of interest (VOI) and an effective global water suppression (WS). However, the shim coils act globally and, hence, affect the resonance frequency over the entire object, making the frequency selective WS spatially selective. Unsuppressed water signal may cause spurious echo artifacts. Aim: Study and visualise the effect localised shimming has on WS.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Nyckelord:
Adult, Brain, physiology, Brain Mapping, Female, Humans, Magnetic Resonance Spectroscopy, methods, Male, Retrospective Studies, Water, chemistry, Young Adult
Postens nummer:
144609
Posten skapad:
2011-08-19 13:44
Posten ändrad:
2013-01-08 10:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007