transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tvivelaktig väg att skapa delaktighet.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete); Per-Olof Larsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i LO-Tidningen den 19 augusti 2011, Nr 25.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Presenter, lotter, värvningskampanjer, handikapprörelsen, solidaritet, delaktighet
Postens nummer:
144565
Posten skapad:
2011-08-19 08:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007