transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Individ, teknik och lärande

Redaktör(er):
Jonas Linderoth (Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) & Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
ISBN:
978-91-7331-251-6
Antal sidor:
266
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Carlsson bokförlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Informationstekniken har mer förändrat vad vi lär än hur vi lär. I boken berättas om hur IT används i olika utbildningssammanhang, i digitala läromedel och i förskolans verksamhet. Boken behandlar även bl. a. datorspelskulturen och hur tekniken inneburit nya möjligheter för människor med funktionshinder. Sammantaget ger de 11 olika bidragen en bild av IT:s roll i kunskapsbildning som inte alltid stämmer med de vedertagna föreställningarna om människors möte med tekniken.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Lärande, informationsteknik, kunskapsbildning.
Postens nummer:
144559
Posten skapad:
2011-08-18 16:16
Posten ändrad:
2011-08-18 16:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007