transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Design for Co-moderation in Online Learning Communities.

Författare och institution:
Urban Carlén (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Berner Lindström (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Paper presented at the IIADIS International Conference Web Based Communities and Social Media 2011, Rome, Italy. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
On-line learning communities
Postens nummer:
144549
Posten skapad:
2011-08-18 15:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007