transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pilot testing of methods for evaluation of acupuncture for emesis during radiotherapy: a randomised single subject experimental design.

Författare och institution:
Anna Enblom (-); Annica Tomasson (-); Mats Hammar (-); Gunnar Steineck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Sussanne Börjeson (-)
Publicerad i:
Acupuncture in medicine : journal of the British Medical Acupuncture Society, 29 ( 2 ) s. 94-102
ISSN:
1759-9873
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Many acupuncture studies are of weak methodological quality, possibly due to lack of pilot testing. This pilot study tested design features, including test of feasibility, compliance to treatment and data collection, level of blinding success and the patients' potential perceived effects of the treatment, in preparation for an efficacy study.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Postens nummer:
144539
Posten skapad:
2011-08-18 14:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007