transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

AKR1C4 gene variant associated with low euthymic serum progesterone and a history of mood irritability in males with bipolar disorder.

Författare och institution:
Anette G M Johansson (-); Pernilla Nikamo (-); Martin Schalling (-); Mikael Landén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Journal of affective disorders, 133 ( 1-2 ) s. 346-51
ISSN:
1573-2517
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Irritable mood during mood elevation is common in bipolar disorder. The progesterone metabolite allopregnanolone (ALLO) has been implicated in other disorders presenting with irritability. This study aimed to test whether a history of manic/hypomanic irritability is associated with low serum progesterone levels; and whether single nucleotide polymorphisms (SNPs) in gene coding for steroidogenetic enzymes (HSD3B2, SRD5A1 and AKR1C4 were coupled to previous manic irritability and/or with serum progesterone concentrations.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
144505
Posten skapad:
2011-08-18 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007