transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Long-term follow-up of transsexual persons undergoing sex reassignment surgery: cohort study in Sweden.

Författare och institution:
Cecilia Dhejne (-); Paul Lichtenstein (-); Marcus Boman (-); Anna L V Johansson (-); Niklas Långström (-); Mikael Landén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
PloS one, 6 ( 2 ) s. e16885
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The treatment for transsexualism is sex reassignment, including hormonal treatment and surgery aimed at making the person's body as congruent with the opposite sex as possible. There is a dearth of long term, follow-up studies after sex reassignment.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
144503
Posten skapad:
2011-08-18 11:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007