transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

NTCP modelling of lung toxicity after SBRT comparing the universal survival curve and the linear quadratic model for fractionation correction.

Författare och institution:
Berit M Wennberg (-); Pia Baumann (-); Giovanna Gagliardi (-); Jan Nyman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Ninni Drugge (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Morten Hoyer (-); Anders Traberg (-); Kristina Nilsson (-); Elisabeth Morhed (-); Lars Ekberg (-); Lena Wittgren (-); Jo-Åsmund Lund (-); Nina Levin (-); Christer Sederholm (-); Rolf Lewensohn (-); Ingmar Lax (-)
Publicerad i:
Acta oncologica (Stockholm, Sweden), 50 ( 4 ) s. 518-27
ISSN:
1651-226X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In SBRT of lung tumours no established relationship between dose-volume parameters and the incidence of lung toxicity is found. The aim of this study is to compare the LQ model and the universal survival curve (USC) to calculate biologically equivalent doses in SBRT to see if this will improve knowledge on this relationship.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Postens nummer:
144496
Posten skapad:
2011-08-18 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007