transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Phase III randomized study comparing docetaxel plus trastuzumab with vinorelbine plus trastuzumab as first-line therapy of metastatic or locally advanced human epidermal growth factor receptor 2-positive breast cancer: the HERNATA study.

Författare och institution:
Andersson Michael (-); Elisabeth Lidbrink (-); Karsten Bjerre (-); Erik Wist (-); Kristin Enevoldsen (-); Anders B Jensen (-); Per Karlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Ulla B Tange (-); Peter G Sørensen (-); Susanne Møller (-); Jonas Bergh (-); Sven T Langkjer (-)
Publicerad i:
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 29 ( 3 ) s. 264-71
ISSN:
1527-7755
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To evaluate docetaxel or vinorelbine, both with trastuzumab, as first-line therapy of human epidermal growth factor receptor 2-positive advanced breast cancer.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
Adult, Aged, Antibodies, Monoclonal, administration & dosage, adverse effects, Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols, adverse effects, therapeutic use, Breast Neoplasms, drug therapy, Female, Humans, Middle Aged, Multivariate Analysis, Proportional Hazards Models, Receptor, erbB-2, antagonists & inhibitors, metabolism, Survival Analysis, Taxoids, administration & dosage, adverse effects, Vinblastine, administration & dosage, adverse effects, analogs & derivatives
Postens nummer:
144468
Posten skapad:
2011-08-17 16:47
Posten ändrad:
2011-08-23 08:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007