transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Beard and skirt - gender bending i public space

Författare och institution:
Cathrin Wasshede (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
(Re-)Searching Gothenburg. Eds. Holgersson, H, Thörn, C, Thörn, H & Wahlström, M, s. 309
ISBN:
978-91-86133-20-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Glänta produktion
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
144447
Posten skapad:
2011-08-17 15:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007