transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nostalgia, Admiration and Critique: Istanbul in Arabic Travel Accounts from the Early 20th Century

Författare och institution:
Tetz Rooke (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Istanbul as Seen from a Distance. Centre and Provinces in the Ottoman Empire. Edited by Elisabeth Özdalga, M. Sait Özervarli, Ferial Tansug, s. 173-192
ISBN:
978-91-978813-1-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Swedish Research Institute in Istanbul
Förlagsort:
Istanbul
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Arabiska
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Arab-Turkish relations, Istanbul, Arabic travel accounts, Ahmad Amin, Muhammad Kurd Ali, Arabism and Ottomanism
Postens nummer:
144373
Posten skapad:
2011-08-16 17:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007