transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Patients' experience post-lumbar fusion regarding back problems, recovery and expectations in terms of the International Classification of Functioning, Disability and Health.

Författare och institution:
Allan D. Abbott (-); Rune Hedlund (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Raija Tyni-Lenné (-)
Publicerad i:
Disability and rehabilitation, 33 ( 15-16 ) s. 1399-408
ISSN:
1464-5165
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To describe within the context of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), patient's experiences post-lumber fusion regarding back problems, recovery and expectations of rehabilitation and to contrast with the content of outcome measures and the ICF low back pain (LBP) core sets.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård ->
Anestesiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Ortopedi
Postens nummer:
144246
Posten skapad:
2011-08-15 13:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007