transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The influence of psychological factors on pre-operative levels of pain intensity, disability and health-related quality of life in lumbar spinal fusion surgery patients.

Författare och institution:
Allan D. Abbott (-); Raija Tyni-Lenné (-); Rune Hedlund (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Physiotherapy, 96 ( 3 ) s. 213-21
ISSN:
1873-1465
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To assess the extent to which perceived pain and psychological factors explain levels of disability and health-related quality of life (HRQOL) in patients scheduled for lumbar fusion surgery, and to test the hypothesis that relationships between pain intensity, mental health, fear of movement/(re)injury, disability and HRQOL are mediated by cognitive beliefs and appraisals.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Ortopedi
Nyckelord:
Adaptation, Psychological, Adult, Cross-Sectional Studies, Disabled Persons, psychology, Employment, Fear, psychology, Female, Humans, Lumbar Vertebrae, Male, Mental Health, Middle Aged, Pain, psychology, Quality of Life, psychology, Self Efficacy, Spinal Fusion, psychology
Postens nummer:
144245
Posten skapad:
2011-08-15 13:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007