transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Old, yet young: travel-activity patterns among new pensioners in Sweden

Författare och institution:
Kerstin Westin (-); Bertil Vilhelmson (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi)
Publicerad i:
Social Space, 1 ( 1 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
mobility, transportation, Sweden, elderly, pensioners, retirees,
Postens nummer:
144208
Posten skapad:
2011-08-15 08:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007