transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bättre funktionshinderforskning krävs

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete); Per-Olof Larsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Sundsvalls Tidning den 15 augusti 2011,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
WHO, världsrapport, funktionshinder, forskning, förbättringar, självupplevelser
Postens nummer:
144207
Posten skapad:
2011-08-15 07:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007