transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The inscription, translation and re-inscription of technology for mathematical learning

Författare och institution:
Thomas Hillman (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Technology, Knowledge and Learning, s. 1-22
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
Educational technology development, Technology for mathematical learning, Mathematics education, Science and Technology Studies, Actor-network theory
Postens nummer:
144183
Posten skapad:
2011-08-12 14:56
Posten ändrad:
2011-09-13 13:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007