transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A new member in the biomarker discovery toolbox.

Författare och institution:
Niklas Mattsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Bob Olsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Ulf Andreasson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Erik Portelius (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Biomarkers in medicine, 5 ( 2 ) s. 202
ISSN:
1752-0363
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
144102
Posten skapad:
2011-08-11 13:51
Posten ändrad:
2016-05-02 10:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007