transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Should CSF Biomarkers Support a Routine Analysis for Early Diagnosis of Alzheimer's Disease?

Författare och institution:
Lucilla Parnetti (-); Jens Wiltfang (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
International journal of Alzheimer's disease, Article ID 293587
ISSN:
2090-0252
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Without abstract
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
144084
Posten skapad:
2011-08-11 10:46
Posten ändrad:
2012-03-06 15:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007