transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rhinitis phenotypes correlate with different symptom presentation and risk factor patterns of asthma.

Författare och institution:
Jonas Eriksson (Krefting Research Centre); Anders Bjerg (Krefting Research Centre); Jan Lötvall (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Göran Wennergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Eva Rönmark (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Kjell Torén (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Bo Lundbäck (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
Respiratory medicine, 105 ( 11 ) s. 1611-21
ISSN:
1532-3064
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
BACKGROUND: Asthma and rhinitis frequently coexist, but no population study has previously determined the relationship between nasal comorbidities and symptom expression and risk factors of asthma. METHODS: In 2008, a postal questionnaire on respiratory health was sent to 30 000 randomly selected subjects aged 16-75 years in West Sweden; 29218 could be traced and 18 087 (62%) responded. The questionnaire included questions on asthma, rhinitis, chronic rhinosinusitis, respiratory symptoms and possible determinants. RESULTS: Prevalence of allergic rhinitis in asthma was 63.9% and of asthma in allergic rhinitis 19.8%. Prevalence of chronic rhinosinusitis in asthma was 8.4% and of asthma in chronic rhinosinusitis 24.4%. Asthma subjects with chronic rhinitis, or chronic rhinosinusitis, had more symptoms of asthma and bronchitis than those without rhinitis (p < 0.001). There was an obvious trend of higher ORs for various environmental exposures including occupational exposure to dust, gases and fumes (OR 2.32 vs. OR 1.44), visible mould at home (OR 1.72 vs. OR 1.27) and water damage at home (OR 1.82 vs. OR 1.06) for asthma with chronic rhinosinusitis than for asthma with allergic rhinitis. Family history of allergy yielded a higher OR for asthma with allergic rhinitis than with asthma with chronic rhinosinusitis (OR 7.15 vs. OR 4.48). CONCLUSION: Considerable overlap between asthma and nasal comorbidities was documented, confirming a close relationship between nasal disease and asthma. Allergic rhinitis, chronic rhinitis and chronic rhinosinusitis were associated with different risk factor patterns and symptom expression of asthma. Thus, different nasal comorbidities may reflect different phenotypes of asthma.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området ->
Allergologi
Postens nummer:
144056
Posten skapad:
2011-08-11 09:02
Posten ändrad:
2012-06-03 12:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007