transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Neonatal muscular manifestations in mitochondrial disorders.

Författare och institution:
Mar Tulinius (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Anders Oldfors (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi)
Publicerad i:
Seminars in fetal & neonatal medicine, 16 ( 4 ) s. 229-35
ISSN:
1878-0946
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
During the last decade rapid development has occurred in defining nuclear gene mutations causing mitochondrial disease. Some of these newly defined gene mutations cause neonatal or early infantile onset of disease, often associated with severe progressive encephalomyopathy combined with other multi-organ involvement such as cardiomyopathy or hepatopathy and with early death. Findings suggesting myopathy in neonates are hypotonia, muscle weakness and wasting, and arthrogryposis. We aim to describe the clinical findings of patients with mitochondrial disease presenting with muscular manifestations in the neonatal period or in early infancy and in whom the genetic defect has been characterized. The majority of patients with neonatal onset of mitochondrial disease have mutations in nuclear genes causing dysfunction of the mitochondrial respiratory chain, leading to defective oxidative phosphorylation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
Postens nummer:
144048
Posten skapad:
2011-08-11 08:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007